Bekijken of SBR werkt

We maken implementeerbare ontwerpen en testen hoe de informatie-uitwisseling met SBR in de praktijk werkt.

Ontwerp

Om SBR op uw verantwoordingsketen te kunnen toepassen, maken we implementeerbare ontwerpen.

We bekijken welke gegevens aangeleverd moeten worden en nemen deze op in een taxonomie('gegevenswoordenboek', zie de paper 'Taxonomie denken'). Door vast te stellen wie welke gegevens, aan wie en wanneer aanlevert, bepalen we de koppelvlakken, de vereiste validaties en of het wenselijk is een online service in te zetten. Daarnaast kiest u het service niveau en of u aansluitondersteuning afneemt.

De inzichten uit de detailanalyse en de implementeerbare ontwerpen, maken duidelijk wat de impact is op de aanleverende organisaties en (software)leveranciers binnen uw verantwoordingsketen als zij SBR (moeten) gaan gebruiken. Om SBR daadwerkelijk toe te passen in uw verantwoordingsketen treffen we technische en organisatorische voorbereidingen.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

  • Begeleiding door een van onze business consultants en/of projectleider.
  • Ontwerpdocumenten: In workshops ontwerpen we gegevens en technische processen, die worden uitgewerkt in ontwerpdocumenten.
  • Transitieaanpak: Bevat de aanpak met betrekking tot de af te nemen SBR-diensten en de technische en organisatorische inrichting.

Pilot 

Door op kleine schaal te experimenteren past u de SBR-ontwerpen toe en ervaart u hoe SBR in uw verantwoordingsketen functioneert. Uw organisatie en de ketenpartijen, zoals softwareleveranciers en bedrijven of hun vertegenwoordigers, sluiten aan op SBR en testen of de hele verantwoordingsketen (technisch) functioneert. U beschikt over informatie die op de praktijk is gebaseerd om te kunnen beslissen of u SBR breed in uw keten implementeert.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

  • Begeleiding door een van onze business consultants en/of projectleider.
  • Pilotplan: Bevat onder andere pilotdoelstellingen, deelnemende organisaties en pilotaanpak.
  • Aansluitondersteuningsplan (indien gewenst): Aanpak aan te sluiten organisaties.