Aangesloten en dan...

Uw verantwoordingsketen werkt met SBR. U maakt gebruik van dienstverlening van Logius en draagt bij aan de doorontwikkeling van SBR.

Uw verantwoordingsketen werkt met SBR, en dus op basis van gestandaardiseerde gegevens, processen en techniek. Organisaties hebben nu, al dan niet via hun vertegenwoordiger, minder werk aan het aanleveren van verantwoordingsinformatie. U, als uitvragende partij, kan de voordelen van SBR benutten.

  • U kunt beter aan uw informatiebehoefte voldoen, omdat u gebruik maakt van bestaande gegevensdefinities (en overheidspartijen ook van de infrastructuur).
  • U heeft meer zekerheid over de kwaliteit en de betekenis van de aangeleverde gegevens en u kunt deze sneller verwerken.
  • U beschikt over de gevraagde informatie om uw sturende en controlerende taak beter uit te voeren en verantwoording af te leggen.

Werken met SBR betekent voor u dat u regelmatig terugkomende werkzaamheden heeft aan het bijhouden van de Nederlandse Taxonomie. U brengt binnen de NT eigen taxonomieën uit en brengt er indien nodig extensies op uit.

SBR is een breed gedragen standaard van de Nederlandse overheid, dat in nauwe samenwerking met marktpartijen is ontwikkeld en uitgebouwd. SBR kent een publiek-private governance waarin afspraken worden gemaakt over de SBR-standaarden.  Ook uw organisatie kan deelnemen aan de SBR-Governance.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

  • Publicatie van uw (nieuwe) taxonomie: Softwareleveranciers die de Nederlandse Taxonomie gebruiken, selecteren gemakkelijk uw taxonomiedocumentatie via een applicatie op de de SBR-site.
  • Productierapportages Digipoort: Logius voorziet uw van productierapportages met de belangrijkste statistieken over uw berichtenverkeer via Digipoort.
  • Onderhoud & storingsberichten Digipoort: Gebruikers van Digipoort kunnen de kalender van gepland onderhoud bekijken en zich aanmelden voor onderhoud- en storingsberichten op Digipoort. Gebruikers kunnen ook de Logius app voor serviceberichten gebruiken.
  • Servicecentrum Logius: Logius biedt ondersteuning via het Servicecentrum Logius.
  • Periodiek overleg business consultant: Terugkerend overleg over de SBR-dienstverlening binnen uw verantwoordingsketen.