Digipoort

Digipoort is een ICT-centrale waar het berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Overheden kunnen Digipoort inzetten om bedrijfs- en ketenprocessen te automatiseren. Voor het uitwisselen van SBR-rapportages heeft u Digipoort nodig.

Digipoort zorgt naast een veilige verbinding met de overheid vooral voor de ontvangst, verwerking en aflevering van elektronische berichten die organisaties zoals bedrijven of hun vertegenwoordigers zoals intermediairs uitwisselen met verschillende overheidsorganisaties.  

Onderdeel van Logius

Digipoort wordt door Logius beheerd. Logius zorgt namens en voor de overheid voor het tactisch en operationeel beheer van overheidsbrede ICT-oplossingen en de verdere ontwikkeling daarvan. Het SBR-programma is onderdeel van Logius. 

De BIV: aanleveren van rapportages aan banken

De Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV) is eenzelfde soort voorziening als Digipoort, maar dan bestemd voor aanlevering van rapportages aan banken. Om kredietrapportages uit te kunnen wisselen met banken, moet uw software ook een verbinding hebben met de BIV. Op de website van SBR Nexus vindt u een meer informatie.