SBR machtigingsregistratie voor ondernemers/particulieren

SBR machtigingsregistratie voor ondernemers/particulieren

Uw intermediair (accountant, boekhouder, administrateur of fiscaal adviseur) doet voor u de belastingaangifte en kan toeslagen namens u wijzigen en aanvragen. De Belastingdienst biedt uw intermediair aanvullende digitale diensten die hem inzicht geven in gegevens van zijn klanten. Zo kan hij:

 1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangiften ontvangen met bijvoorbeeld uw loon, hypotheekgegevens en banksaldi.
 2. Serviceberichten Aanslag ontvangen over aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen. 
 3. Serviceberichten Toeslagen ontvangen over de berekening en de hoogte van uw toeslag.
 4. Factuurspecificaties ontvangen omtrent de motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen van groot wagenpark houders.

Wanneer uw intermediair deze extra gegevens wilt ontvangen, dan moet hij daarvoor uw toestemming hebben.

Het machtigingsproces

Het machtigingsproces bestaat uit drie onderdelen:

 1. Uw intermediair geeft aan de Belastingdienst aan dat hij uw gegevens wil ontvangen.
 2. De Belastingdienst informeert u, als klant van de intermediair, met een brief (registratiebrief) over het verzoek van uw intermediair. Vraagt uw intermediair verschillende machtigingen aan? Bijvoorbeeld voor verschillende jaren? Dan krijgt u voor iedere aanvraag een brief.
 3. U beslist over het verstrekken van uw gegevens aan uw intermediair. De manier waarop u uw intermediair machtigt of juist niet, verschilt per digitale dienst. Wat u moet doen wordt toegelicht in de brief.

Ik wil mijn intermediair toestemming geven

Toestemming geven, doet u op één van de volgende manieren:

 1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte of Serviceberichten Toeslagen voor 2016 en daarna: u stuurt het formulier met activeringscode naar uw intermediair. Als u wilt dat uw intermediair deze gegevens kan ontvangen, stuur dan het formulier met activeringscode op naar uw intermediair. Doe dit ruim voor de genoemde datum in de registratiebrief zodat uw intermediair de machtiging kan activeren.
 2. Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen voor 2015: u hoeft niets te doen. Als u ermee akkoord gaat dat uw intermediair de Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen ontvangt, hoeft u zelf niets te doen. U krijgt van de Belastingdienst een registratiebrief waarin u gevraagd wordt of u toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens aan uw intermediair. Als dat zo is, hoeft u deze brief niet door te sturen en wordt de registratie van de machtiging geactiveerd.
 3. Ik herken de intermediair niet. Als u de naam van de intermediair niet herkent, neem dan contact op met uw intermediair. Kloppen de gegevens in de registratiebrief niet? Stuur de registratiebrief dan naar het Logius Servicecentrum. Daarmee wordt de registratie van de machtiging afgewezen.

Het adres van het Logius Servicecentrum:
Servicecentrum Logius
Antwoordnummer 24624
2490 WB  DEN HAAG

Zie voor uitgebreide informatie over hoe dit werkt ook de website van de Belastingdienst.

Tip! Bewaar de machtigingsbrieven die u van de Belastingdienst ontvangt goed. U beschikt dan altijd over de intrekkingscode. Deze heeft u nodig wanneer u de registratie van de machtiging weer wilt intrekken.

Ik wil geen toestemming geven

Wilt u uw intermediair geen toestemming geven, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen voor 2016 en daarna: u doet niets. Als u niet wilt dat uw intermediair deze gegevens kan ontvangen, hoeft u niets te doen. De registratie wordt dan niet actief.
 2. Serviceberichten Aanslag en Serviceberichten Toeslagen voor 2015: neem contact op met uw intermediair of stuur afwijzingsformulier naar Logius. Als u uw intermediair geen toestemming wilt geven voor het ontvangen van Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen voor 2015, dan stuurt u het formulier ‘Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken’ naar Logius. Doe dit ruim voor de startdatum (deze datum staat op de registratiebrief). De registratie wordt dan niet geactiveerd. Uw intermediair ontvangt dan geen serviceberichten.

Ik wil de registratie van de machtiging van mijn intermediair intrekken

Als u bijvoorbeeld de relatie met uw intermediair beëindigt, dan kunt u uw intermediair vragen de registratie van de machtiging in te trekken. Hij kan dat eenvoudig doen via zijn software. 

U kunt ook zelf de machtiging intrekken.  Als u de machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte of Serviceberichten Toeslagen (2016 of later) wilt intrekken stuurt u de registratiebrief naar Logius. Om de machtiging voor Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen 2015 in te trekken, stuurt u het formulier ‘Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken’ naar Logius. 

De registratiebrief of het formulier stuurt u naar:
Logius Servicecentrum
Antwoordnummer 24624
2490 WB Den Haag 

Een postzegel is niet nodig. U krijgt van het intrekken van de registratie geen bevestiging. Zo nodig kunt u bij het Logius Servicecentrum navraag doen of de intrekking is gelukt.

Bent u de registratiebrief kwijt? Dan kunt u via onderstaande link het formulier downloaden, invullen en opsturen naar Logius Servicecentrum.

Ik wil van intermediair veranderen

Als u overstapt naar een andere intermediair, dan kan de nieuwe intermediair ook gebruik willen maken van de digitale berichten. Er zijn twee situaties:

 • Uw vorige intermediair behandelt nog de oude jaren en uw nieuwe intermediair verzorgt de nieuwe jaren. U hoeft alleen akkoord te gaan met de registratie van de machtigingen van uw nieuwe intermediair. Omdat u per jaar voor serviceberichten en tevens per belasting middel kiest of u toestemming geeft, hoeft u in deze situatie de machtigingen van uw vorige intermediair niet in te trekken.
 • Uw nieuwe intermediair behandelt ook de oude jaren: hij neemt dit over van uw vorige intermediair. U trekt de machtiging van uw vorige intermediair in. Hierna kan uw nieuwe intermediair een aanvraag doen voor de gewenste digitale dienst. U krijgt vanzelf een registratiebrief over deze aanvraag.

Vragen?

Voor vragen neem contact op met het Servicecentrum Logius