SBR machtigingsregistratie voor intermediairs

Voor intermediairs

De Belastingdienst biedt u digitale diensten om extra gegevens beschikbaar te stellen. Wanneer u deze extra gegevens over uw klanten wilt ontvangen, dan moet u daarvoor een machtiging hebben en de machtiging moet zijn geregistreerd in het Machtigingenregister van Logius. Digitale diensten van de Belastingdienst waarvoor machtigingen geregistreerd kunnen worden, zijn:

  1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte
  2. Serviceberichten Aanslag
  3. Serviceberichten Toeslagen
  4. Factuurspecificatie Groot Wagenpark Houder

Het machtigingsproces

Een registratie van een machtiging is voor digitale berichten over één klant over één digitale dienst en over één jaar (aangifte- of toeslagjaar). U moet uw machtiging voor het krijgen van serviceberichten of de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte ieder jaar registreren. 

Het machtigingsproces bestaat uit vier onderdelen:

  1. U doet via uw software een verzoek voor de registratie van een machtiging.
  2. De Belastingdienst informeert uw klant over de registratie van de machtiging.
  3. De klant beslist over het verstrekken van zijn gegevens aan u.
  4. Als uw klant u toestemming geeft, ontvangt u de gegevens of kunt u deze ophalen in uw software.

Hoe u een registratie aanvraagt en gegevens van een bepaalde dienst ophaalt, is afhankelijk van uw software. Uw softwareleverancier kan u hier verder mee helpen.

Registratie aanvragen voor de vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen

Als u met uw software een machtigingsregistratie heeft aangevraagd, ontvangt uw klant een registratiebrief van de Belastingdienst. Als uw klant toestemming geeft, zal hij u het formulier met de activeringscode geven. De activeringscode neemt u vervolgens op in uw software, waarmee de registratie geactiveerd wordt. Dan kunt u (afhankelijk van uw aanvraag):

  • Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte opvragen.
  • Serviceberichten over de toeslagen van uw klant ontvangen.

Als uw klant u geen toestemming geeft, doet hij niets en ontvangt u geen activeringscode.

Let op! Voor Serviceberichten Toeslagen 2015 geldt nog het proces zoals beschreven bij “Registratie aanvragen voor Serviceberichten Aanslag”.

Registratie aanvragen voor Serviceberichten Aanslag en Toeslagen

Als u met uw software een machtigingsregistratie heeft aangevraagd, ontvangt uw klant een registratiebrief van de Belastingdienst. Als de klant binnen 26 dagen na het registreren van de machtiging de registratie niet heeft afgewezen, de registratie geactiveerd en kunt u serviceberichten ophalen in uw software.

Registratie intrekken

U kunt voor de services van de Belastingdienst de registratie van de machtiging op elk moment intrekken met uw software. Ook uw klant kan de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld als hij overstapt naar een andere intermediair. Uw klant kan voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte en voor Serviceberichten Toeslagen de registratie intrekken met de registratiebrief. 

Voor Serviceberichten Aanslag en Serviceberichten Toeslagen 2015 gebruikt hij daarvoor het formulier dat hij bij de registratiebrief heeft ontvangen. De registratiebrief of het formulier stuurt hij op naar het Logius Servicecentrum. 

Heeft uw klant het formulier of de brief niet meer om de machtingsregistratie in te trekken? Dan kan uw klant het formulier afwijzen intrekken machtigingsregistratie (onderaan deze pagina) downloaden, invullen en opsturen naar het Logius Servicecentrum. 

De klant kan de machtigingsbrief of het formulier sturen naar:
Logius Servicecentrum
Antwoordnummer 24624
2490 WB Den Haag

Vragen?

Voor vragen neem contact op met het Servicecentrum Logius