De Belastingdienst

Loonheffingen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de verplichtstelling van aangifte loonheffingen met SBR voor intermediairs en ondernemers. Informatie voor softwareleveranciers is te vinden op de Aansluite Suite Digipoort. 

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over loonheffingen.

SBR machtigen

Binnen SBR stellen overheidspartijen marktpartijen in staat om mededelingen, zoals Serviceberichten Aanslag, te ontvangen. Om deze mededelingen te krijgen, moeten intermediairs hun machtiging bij Logius registreren. Zij kunnen per aangiftejaar een machtigingsregistratie aanvragen voor een bepaalde mededeling, zoals voor Serviceberichten Aanslag, Toeslag of de vooraf ingevulde aangifte.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over machtigingsregistraties en mededelingen.