Taxonomie denken

Een verminderde last voor de burger en bedrijven door hergebruik van data. Hier kan een taxonomie voor zorgen. In een taxonomie worden gegevens, hun definitie en de onderlinge samenhang gedefinieerd, inclusief de eisen die daarop van toepassing zijn.

Lees in de paper 'Taxonomie denken' wat de toegevoegde waarde is van het ontwikkelen en werken met taxonomieën en hoe een taxonomie opgebouwd wordt.