SBR symposium: 'Wat komt er na de jaarrekening?'

Op 22 mei organiseert SBR een symposium tussen 10.00 – 16.00 uur bij de TU Delft. Het symposium staat in het teken van de paradigmashift, waarbij de focus meer op data-uitwisseling komt te liggen en minder op documentuitwisseling. Daarnaast zal de rol van SBR centraal staan, en hoe SBR zowel technisch als organisatorisch kan bijdragen aan een efficiënte en effectieve informatieketen.

Over het symposium

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van standaardisatie en digitalisering van fiscale berichten en jaarrekeningen. Het symposium is bedoeld voor deelnemers van SBR gremia en andere betrokkenen om met elkaar in gesprek te gaan over wat er na de verplichte digitale deponering van de jaarrekening komt en welke weg SBR in zal slaan. De oogst van de dag zal gebruikt worden om de SBR visie te herijken en nieuwe actiepunten te definiëren. Zowel de aangepaste visie als de actiepunten zullen door het SBR Beraad worden opgenomen in de herijkte Roadmap SBR.

Aanmelden

Bij het symposium is er ruimte voor 140 personen. Het SBR Beraad wenst een brede afspiegeling van deelnemers uit SBR Gremia. Om die reden worden deelnemers eerst op de wachtlijst geplaatst en zal er bekeken worden of we u aanmelding kunnen honoreren.

Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor het symposium.

Achtergrondinformatie

SBR is de Nederlandse standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages aan het worden; denk daarbij zowel aan rapportages van ondernemers en instellingen aan organisaties die informatie uitvragen, als ook aan retourinformatie. In de afgelopen jaren zijn belangrijke vorderingen geboekt en is een breed draagvlak gecreëerd voor SBR als “de” rapportagestandaard voor gestructureerd digitaal gegevensverkeer. Zo is SBR inmiddels de standaard waarop nagenoeg al het informatieverkeer tussen bedrijven en de Belastingdienst plaatsvindt. SBR is ook de verplichte aanlevermethodiek voor jaarverslagen van kleine en middelgrote ondernemingen aan de KVK; daarmee is het overgrote deel (meer dan 95%) van de jaarverslagen afgedekt.

Hieruit blijkt dat het SBR-concept veel meer is dan een technische oplossing. Het toepassen van SBR is een fundamentele keuze voor een moderne manier van het inrichten van rapportageketens, van welke aard dan ook. De voordelen van SBR zijn veruit het grootst wanneer SBR breed toepassing krijgt, in veel informatiestromen, in veel domeinen en in de hele keten. Want door het eenmalig goed inrichten van de administratie kan informatie meervoudig gebruikt of gerapporteerd worden. ‘Store once, report many.’

Binnen rapportageketens zien we een paradigmashift, waarbij de focus meer op data-uitwisseling komt te liggen en minder op documentuitwisseling. Het huidige monitoring en auditing proces is nog grotendeels gefocust op een integraal document (zoals de jaarrekening), en niet op de afzonderlijke individuele data. Het SBR symposium zal hier aandacht aan besteden, en stilstaan bij hoe de huidige technologische ontwikkelingen consequenties hebben voor de rol van alle partijen in de informatieketen en de (toekomstige) rol van de jaarrekening.

Programma

Tijdens het symposium zullen diverse sprekers ingaan op vier thema's:

  • Onderbouwing paradigmashift
  • Betrouwbaarheid van data
  • Kwaliteit van data
  • Gebruik van data

Elke thema zal worden afgesloten met een paneldiscussie, waarbij het publiek de mogelijkheid krijgt om te reageren en vragen te stellen.

Zie hieronder de opzet van het programma voor het SBR symposium op 22 mei. Het programma wordt nog vormgegeven en het en zal dus regelmatig bijgewerkt worden.

Tijd Programmaonderdeel Spreker(s) Beschrijving
10.00 Paradigmashift Steven Luitjens (dagvoorzitter) Introductie
    Volgt z.s.m. Datadelen bedrijven
    Volgt z.s.m. Vertrouwen
11.00 Betrouwbaarheid van data Peter Eimers Continuous auditing
    Angelique Koopman Process mining
    Volgt z.s.m. Continuous monitoring
12.00 Afsluiting van de ochtend Nart Wielaard Column
12.10 Pauze    
13.00 Kwaliteit van data Marijn Janssen Ontwikkelingen in ICT
    Nitesh Bharosa Meten en verbeteren van kwaliteit van informatie 
    Haiko van der Voort Nieuwe vormen van toezicht: niet data kwaliteit maar inzicht 
14.00 Gebruik van data Jaap Uijlenbroek Belastingdienst
    Volgt z.s.m. Bank
    Geert Jan Groenestein Vastgoedketen
15.00 Afsluiting van de middag Nart Wielaard Column
    Steven Luitjens en Hans Verkruijsse Hoe nu verder?
16.00 Borrel    

 

Overzicht literatuur

 

Overheid

 NBA

Artificial intelligence

Data analytics

Auditing

SBR

  • SBR - SBR roadmap
  • Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse - Afscheidsrede 9 november 2018
Afscheidsrede Verkruijsse 9-11-2018.pdf (PDF Document | 6.82 MB)